Ճաքերի և վնասվածքների նորոգում

 

          Բոլորիս հայտնի է ջրի քայքյիչ հատկությունը:

Բացի նրանից, որ տարիներ շարունակ Ձեզ ծառայած

լոգարանը կարող է կորցնել իր գույնը, փայլն ու հարթ

մակերեսը, այն կարող է նաև, որոշ հատվածներում

վնասվածքներ ունենալ:

 

 

 

Քայքայված

Քայքայված

Առանձնացած շերտ

Առանձնացած շերտ

Ճաքեր և ժանգ

Ճաքեր և ժանգ

Մեծ չափի վնասվածք

Մեծ չափի վնասվածք

     

             Տեղ-տեղ պոկված   շերտերը,    հին էմալի   և    լոգարանի

մետաղի միջև գոյացած ժանգը և այլ անցանկալի երևույթները

լոգարանի ամբողջ  մակերեսի  մշակումից  հետո  ենթարկվում

են մանրակրկիթ մշակման:

         Հատուկ,  էպոքսիդային  հիմքով  նյութը  փոխարինում  է

վնասված մակերևույթին և ապահովում է նոր, հարթ մակերես,

որը պատրաստ է երկար տարիներ ծառայել Ձեզ: 

 

 

  • 1
    • 1
    • 2
  • 2
    • 1
    • 2